آموزش خدمات جهانگردی وهتلداری
  • قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی  جهانگردی گروه ۲ (صبح) :

آزمون شناخت صنعت جهانگردی (استاد جاودانه) در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۰ ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهدشد .

 

 

  • قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی  جهانگردی گروه ۱ (بعدازظهر) :

آزمون معماری (استاد اصانلو) در تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۰ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 16:55  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آزمون اکوتوریسم گروه اول راهنمایان تور(دکترقادری) روز سه شنبه ۲۷/۲/۹۰  ساعت ۱۶ برگزارخواهدشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:5  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آزمون اکوتوریسم خانم احسانی گروه دوم راهنمایان تور روز دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ ساعت ۹ صبح برگزارخواهدشد.

آزمون زبان تخصصی دکتر تقوی گروه دوم مدیریت فنی روز ۵ شنبه۲۹/۲/۱۳۹۰ ساعت ۳۰/۸ صبح برگزار خواهد شد.

آزمون میراث فرهنگی خانم معانی گروه اول مدیریت فنی روز دوشنبه ۲۶/۲/۱۳۹۰ ساعت ۱۶ برگزارخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:53  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آزمون بازاریابی گردشگری روز ۵ شنبه ۲۹ /۲/۹۰ ساعت ۳۰/۱۴ (آقای ضیاءالدین)
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:38  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آزمون زبان تخصصی مدیریت فنی گروه اول دکتر تقوی روز شنبه ۲۴/۲/۹۰ ساعت ۱۶ برگزارخواهدشد .
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:5  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آزمون جغرافیای جهانگردی گروه اول راهنمایان تور  روز دوشنبه ۱۹/۲/۹۰ ساعت ۱۶

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:4  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آزمون زبان تخصصی راهنمایان تور گروه اول روز دوشنبه۱۲ /۲/۹۰ ساعت ۳۰/۱۵

آزمون عملیات تور مدیریت فنی گروه دوم روز ۵ شنبه ۱۵/۲/۹۰   ساعت ۳۰/۱۴

آزمو ن بازاریابی گردشگری مدیریت فنی روز ۵ شنبه  ۲۲/۲/۹۰   ساعت ۳۰/۱۴

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 14:49  توسط آوای جلب سیاحان   | 

روزسه شنبه ساعت ۳۰/۱/۹۰ ساعت ۲۰/۱۵ آزمون شناخت صنعت گردشگری آقای جاودانه راهنمایان تور گروه اول برگزار خواهد شد.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 11:47  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آدرس اموزشگاه :بلوار کشاورز- نبش خیابان قدس -شماره ۴۱- ط۲

 

آزمون عملیات تور (آقای کلانتری) روز یکشنبه ۲۸/۱/۹۰ ساعت ۱۶ مدیریت فنی گروه اول

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:41  توسط آوای جلب سیاحان   | 

آزمون شناخت اماکن (دکتر نوری ) روز دوشنبه ۲۹/۱/۹۰ ساعت ۱۳ گروه دوم راهنمایان تور

آزمون معماری (دکتر افضلی نژاد) روز دوشنبه  ۵/۲/۹۰ ساعت ۱۳ گروه دوم راهنمایان تور

آزمون زبان تخصصی (دکتر زنگنه)روز دوشنبه ۱۲/۲/۹۰ ساعت ۱۳ گروه دوم راهنمایان تور

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:5  توسط آوای جلب سیاحان   |